Lesní cesta Šumbera - dálnice na nesprávném místě

- několik hektarů vykáceného listnatého lesa,
- narušení evropsky významné lokality Moravský kras více na (síť Natura 2000),
- narušení okraje Chráněné krajinné oblasti Moravský kras,
- narušení regionálního biocentra Hády, které cesta protíná
- výskyt řady zvláště chráněných druhů rostlin (například okrotice bílé, medovníku velkokvětého, lilile zlatohlavé)
- zákonná pochybení, není vypracována EIA (vliv stavby na životní prostředí),
- ŠKolní podnik Mendelovy univerzity (ŠLP) vlastní uznávaný ekologický certifikát FSC,
- ŠLP Křtiny dostal důtku certifikační inspekce za rok 2005 právě za špatný vztah k biodiverzitě. Inspekční zpráva Soil Association v českém jazyce,
- vliv nepřiměřených cest na lesní rezervace kritizovala také odborná zpráva Ústavu lesnické botaniky.

Mapa lokality s chráněnými územími a hranicí CHKO Moravský kras
Mapa Evropsky výzamné lokality.

Informace o Evorpsky významné lokalitě (textový soubor .doc)

skeny ze správního řízení


informace z médií


F O T O D O K U M E N T A C E
přípravné práce - rozsáhlá holoseč

Hády - říjen 2006

xxx xxx xxx
xxx xxx
xxx
Srovnání terénu

Hády - říjen 2006

xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Buldozery

Hády - říjen 2006

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Hotová část lesní cesty

Hády - říjen 2006

xxx xxx xxx xxx
Protest aktivistů Hnutí DUHA

Hády - 1.11.2006 - foto Lenka Válková

xxx xxx